VIKTIG INFORMATION INNAN DITT BESÖK

- Du behöver inte boka tid för besök utan det går bra att droppa in under våra öppettider. Sommaröppettider 10.00 - 12.00

- Vi tar endast emot kortbetalningar.  

- Varje ärende handläggs alltså direkt på plats. Väntetiden kan variera mellan 5 min – 20 min. i övrigt har vi 1-2 dagars handläggningstid.

- Observera att samtliga signaturer som skall bevittnas måste skrivas på i vårt kontor. Den eller de som skall skriva under handlingar måste därför infinna sig personligen samt uppvisa giltig ID-handling.

- I de fall som kopior skall bestyrkas skall originalhandlingen medtas till kontoret. Vi tar kopior på plats.

- Vid bestyrkning av en firmateckning skall registerutdrag från Bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten skall framgå. Observera att registerutdraget inte får vara äldre än 1 vecka. Registerutdrag kan beställas på bolagsverket och laddas ner direkt genom bolagsverkets e-tjänst.

- Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Vi accepterar även nationellt ID-kort, (EEA National ID Card) som utfärdats i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet. Vi accepterar inte utländska ID-kort eller utländska körkort.

- Vid bestyrkande av vissa fullmakter (vanligt förekommande i t ex Spanien) och levnadsintyg måste ni tänka på att ha med ett personbevis från skatteverket när handlingen innehåller personuppgifter t ex adresss och civilstånd om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska bestyrka. Observera att personbeviset inte får vara äldre än 3 månader.