Notarius publicus Göteborg

 

En offentlig notarius publicus hjälper privatpersoner med att bestryka och legalisera handlingar, namnunderskrifter, översättningar, adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar samt utfärdar apostille.

En notarius publicus erhåller sitt förordnande av Länsstyrelsen. Namnet betyder på latin ”offentlig sekreterare”.

Du som skall skriva under en handling måste personligen besöka vårt kontor för att visa giltig ID handling och vår notarius publicus bevittnar sedan signaturen. För bestyrkande av firmateckning krävs ett registerutdrag från bolagsverket som visar vem/vilka som tecknar företaget.

Advokat Terfa Nisebini är förordnad som Notarius Publicus för Göteborg Öckerö och Partille.

Advokat Sten Westman är förordnad som biträdande Notarius Publicus för Göteborg Öckerö och Partille.

Behöver du hjälp med andra juridiskt frågor? Gå till Mirlex Advokatbyrå - www.mirlex.se

 
Terfa Nisébini
Notarius Publicus
  Sten Westman
Biträdande Notarius Publicus